„Хармоника“ JELOVICA

20160521_123808

При този тип дограма крилата се плъзгат и сгъват едно към друго навътре като по този начин се отваря почти цялата ширина. Това е конструкцията, която в зависимост от размера и броя на крилата дава възможност за постигане на най-голям отворен преход интериор/екстериор. Системата предлага и вариант за безпрагов преход – долната водеща релса се вкопава в пода осигурявайки комфорт при употреба, подходяща е за изход към тераси и веранди. Преимущество е, че може да се използва само едното крило като обикновена балконска врата,  без да е необходимо да се отварят останалите. Крилата се затварят едно към друго и периферно в касата осигурявайки максимално уплътняване във фалцовете. Панорамните стени тип „хармоника“ може да се реализират от съответната профилна система  в различните варианти на енергийна ефективност и с детайли за класически стилни прозорци.