Услуги

handsome young man installing bay window in a new house construction site.

МОНТАЖ

Дограмата е елемент от сградата, който се вгражда в строителните отвори. Качественият монтаж е важен за нейното дълготрайно и безпроблемно функциониране. По - специфичен е монтажа на дограма за ниско енергийни и пасивни сгради.

Workman adjusting window frames at home

ПОДДРЪЖКА

Дограмата е изложена на вредните атмосферни влияния и за да функционира добре за дълъг период от време е необходима своевременна поддръжка. Обкова е препоръчително да се почиства, регулира и смазва поне веднъж годишно. Съвременните лакове за дървена дограма имат UV защита и устойчивост 5-7 години. Дълготрайността на покритието може да се удължи, без нужда от реновация, чрез обмазване със специализирани препарати поне един път в годината. Те създават допълнителен филм, който запазва здравината и добрия външен вид на лака.

Wiping windows

РЕНОВАЦИЯ

При използване на дограмата над 10 и повече години, особено без поддръжка и при по-агресивни атмосферни условия, тя се уврежда. Повредите влошават частично или изцяло нейната функция и външен вид, което налага нейната реновация. Деструктиралото повърхностно покритие се отстранява и се нанасят нови слоеве импрегнанти и лакове.